De kenmerken van het bedrijf

Ondersteunende diensten voor de branche podiumtechniek

Een selectie uit representatieve opdrachten

Input voor de routeplanner

Verwijzingen naar interessante webpagina's

Advies over boeken voor leidinggevenden in de branche podiumtechniek

Nuttige documenten voor uw organistaie. Maar ook onze tarievenlijst en de knipselservice treft u op deze pagina aan.

Een alfabetisch overzicht van de onderwerpen op deze webpagina. Met zoekfunctie.

Ondersteunend management Theatertechniek

OmTT levert ondersteunende diensten voor de branche theater en podiumtechniek.
De dienstverlening richt zich hoofdzakelijk op Arbo, advies en veiligheid.

Voorbeelden van recent uitgevoerde opdrachten:
- Theateradvies bij nieuwbouw
- Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
- Machinekeuring trekkeninstallatie
- Kwaliteitsonderzoek zaalstoelen
- Contra expertise rapport hijswerktuigen
- Inspectie hijs- en hefgereedschappen
- Keuring NEN 3140 (elektrische arbeidsmiddelen)
- Opleveringskeuring theatertechnische installaties
- Taak Risico Analyse (TRA) portaalbrug
- Cursussen en trainingen
- Ongevallenrapportages

Als vraagbaak voor de sector podiumtechniek staat OmTT bekend als een betrokken partij met uitgebreide kennis. Ruud de Koning is de enthousiaste directeur/eigenaar van het bedrijf.
OmTT is lid van de Samenwerkende Theaterspecialisten.

Op onze website treft u naast de algemene informatie over onze werkzaamheden ook specifieke documenten en artikelen aan.

Klik hier voor onze aanbiedingen en tarieven.